REKLAMA
Služby návštevníkom

Spoločnosť Art Business Centre vo svojom mene zabezpečí a zrealizuje záujemcom na základe objednávky na ich náklady tieto služby:
 • bytový architekt – dekoratér
 • maľba portrétu na objednávku
 • tvorba výtvarných diel (obrazy a sochy) na objednávku
 • výtvarné realizácie (dvoj a troj-rozmerné) podľa požiadaviek zákazníka
 • mozaika
 • vitráž
 • zariaďovanie verejnospoločenských, sakrálnych interiérov
 • výroba tlačovín
 • vydávateľská činnosť (katalógy, knihy)
 • výroba PF-iek, kalendárov
 • reklama na internetových stránkach spoločnosti Art Business Centre
 • výroba statických a animovaných reklamných spotov

Ponuka služieb sa bude postupne rozširovať.