REKLAMA
Spoločnosť Art Business Centre ponúka spoluprácu a svoje služby výtvarným umelcom rôzneho tvorivého zamerania bez ohľadu na štát EU, v ktorom žijú a pôsobia.

Spoločnosť ponúka:

-prazentácia výtvarných diel a obstaranie predaja
-služby výtvarníkom
-virtuálne výstavy

Poplatok za prezentáciu diel na dobu 24 mesiacov je 10 € za 1 - 10 výtvarných diel.

POSTUP PRE PRIHLÁSENIE SA DO INTERNETOVEJ GALÉRIE SPOLOČNOSTI ART BUSINESS CENTRE A VŠETKY PRAVIDLÁ A PODMIENKY ÚČASTI OBDRŽÍTE V NÁJOMNEJ ZMLUVE.

NÁJOMNÁ ZMLUVA - na stiahnutie (formát MS WORD)


POSTUP PRI OBJED
NÁVANÍ DIELA

Umelecké dielo, predmet alebo
starožitnosť (ďalej len dielo) prezentované cez internetovú galériu obchod spoločnosti Art Business Centre si môže záujemca objednať z ktorej koľvek časti sveta.

V prípade, že sa chcete stať vlastníkom niektorého diela z našej internetovej galérie, môžete tak urobiť:

a) zaslaním e-mailu s uvedením názvu diela, jeho autora a Vašich kontaktných údajov na našu e-mailovú adresu: abc@arcentre.sk
,
alebo b) postupovať následovne:

Objednanie diela:

1. Kliknúť na „objednať dielo“.

2. Kliknúť na „registračný formulár“.

3. Vyplniť všetky povinné polia (právnická osoba vyplní aj IČO, DIČ).

4. Zapamätať si registračné meno a heslo.

5. Kliknúť na „odoslať registráciu“.

6. Kupujúci je zaregistrovaný pod uvedeným registračným menom a heslom (bod 4.).

7. Vrátiť sa na titulnú stranu.

8. Vrátiť sa na vybrané dielo a kliknúť na „objednať dielo“.

9. V registračnom systéme uviesť registračné meno a heslo, pod ktorým je kupujúci zaregistrovaný.

10. V „poznámke“ (nie je povinné) uviesť prípadné pripomienky, dotazy a pod..

11. Po kliknutí na „odoslať“ je objednávka automaticky doručená do spoločnosti.

12. Do 48 hod. sa spoločnosť skontaktuje so záujemcom na jeho e-mailovú adresu (uvedenú v registračnom formulári) za účelom dohodnutia dopravy diela a potrebných formalít.

13. Možnosť obhliadky diela na náklady kupujúceho.

Spoločnosť Art Business Centre sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje kupujúceho tretím osobám.

V prípade otázok a nejasností ohľadom objednávania diel sa môžete s nami skontaktovať na:
e-mail: abc@artcentre.sk