REKLAMA
Základné informácie:

Internetový portál spoločnosti Art Business Centre je koncepčne organizovaný ako výtvarný salón v umeleckých oblastiach výtvarného umenia. Okrem týchto oblastí tvoria samostatnú ponuku starožitnosti a ponuky návštevníkom a výtvarníkom.

V internetovej galérií môže prezentovať svoje diela každý výtvarný umelec, alebo majiteľ umeleckého diela bez ohľadu na štát EU, z ktorého pochádza, alebo v ktorom pôsobí. Spoločnosť ABC si vyhradzuje právo dielo nezaradiť do internetovej galérie pre nevhodnosť, nízku výtvarnú hodnotu, alebo pre pochybnosť autorstva.
Záujemcom o umenie je takto ponúkaný komplexný výber z rôznych umeleckých oblastí a ich tvorivých odborov na jednom ucelenom internetovom portáli spoločnosti Art Business Centre.