REKLAMA
Vítame Vás na najrozsiahlejšom internetovom portáli - galérii s výtvarným umením a starožitnosťami na Slovensku.

Prezentujeme diela výtvarného umenia od slovenských i zahraničných autorov, starožitnosti a široké portfólio služieb pre návštevníkov i výtvarníkov.

Viac informácií sa o nás môžete dočítať v sekcii "o spoločnosti".


 

Najnovšie prezentované diela od autorov:
Vladimír Kudlík, Jaroslav Kor?ák, Silvia Santosová, Eva Kapisovská Byssová, Alexander Molnár, Igor Veselko, Lea Mrázová, Peter Šipoš, Jughen Štyl, Marcel Koleštík, Torey Laszlo, L. Szekhazy, Gustav Adolf Shule, František Foltýn, Hana ?eškova, Eva Mikov?áková, František Harna, V?ra Tataro, Salvador Dalí, Palo Vajak, Jaroslav Sloboda, Neznámy pôvod , Ľudmila Jelenáková, Ján ?alovka, Helena Hrčková, Vladimír Obr, Ladislav Berák, Andika Beráková, Antonín Gavlas, Antonín Hasal

Aktuality, oznamy


21. 4. 2011 - STÁLA PONUKA PRE UMELCOV
Spolo?nos? Art Business Centre pripravila výnimo?nú akciu pre výtvarných umelcov rôzneho tvorivého zamerania bez oh?adu na štát EU, v ktorom žijú a pôsobia. Prezentujte v našej internetovej galérií 1 - 10 diel za 10 € na 2 roky. Neváhajte nás kontaktova?, radi odpovieme na všetky Vaše otázky..

19. 4. 2011 - PONUKA GALÉRIAM, UMELECKÝM ŠKOLÁM, SPOLKOM, NADÁCIAM A KULT. INŠTITÚCIAM.
Spolo?nos? Art Business Centre si dovo?uje ponúknu? horeuvedeným organizáciam, školám a inštitúciam s kultúrnym a umeleckým zameraním prezentáciu na svojom internetovom portáli s umením v rubrike "služby výtvarníkom" V prípade záujmu je potrebné kontaktova? nás prostredníctvom e-mailovej adresy abc@artcentre.sk. .

8. 4. 2011 - ZMLUVNÁ A ELEKTRONICKÁ FORMA PREZENTOVANIA STAROŽITNOSTÍ
Spolo?nos? ABC zaviedla okrem zmluvnej aj elektronickú formu prezentovania starožitností. Viac v sekcii STAROŽITNOSTI..

22. 3. 2011 - VIRTUÁLNE VÝSTAVY
Dovo?ujeme si upriami? Vašu pozornos? na sekciu virtuálne výstavy, v ktorej nájdete podrobné informácie a fotografie o výstavách výtvarných umelcov. .

24. 6. 2008 - ARTCENTRE.SK
Pre zjednodušenie a zrýchlenie prístupu na naše stránky návštevníkom sme aktivovali do prevádzky adresu www.artcentre.sk. .